Navigácia

Vitajte na stránkach našej školy

Mapa

 • Vyhodnotenie_zberu_papiera.docx.

  Spolu sme nazbierali 12 070 kg.

  Ďakujeme všetkým vyučujúcim, rodičom a žiakom, ktorí pomáhali v tomto školskom roku organizovať zber papiera. P. školníkovi a žiakom ďakujeme za pomoc pri vážení!

 • Upozornenie

  Prosím všetkých rodičov, aby  z dôvodu bezpečnosti  žiakov

   nevchádzali  do areálu školy autom.

  Pred vyučovaním  v čase od 7,10 hod. do 8,00 hod.

          Po vyučovaní od 11,25 hod. do 13,30 hod.                                                                                                                  riaditeľka školy M. Krajčíková

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Bojná 76
  956 01 Bojná 76
  okres Topoľčany • Telefón/Fax: +421385373334
  +421385373285
  0911985402
  Školská jedáleň
  + 421385373387Fotogaléria