Navigácia

 

  

Dátum

akcia/udalosť

miesto/čas

2.6.2017

Deň detí

telocvičňa, areál školy

5.6.-.9.6.2017

 

Škola v prírode

Jur pri Bratislave

7.6.2017

Krajské kolo – minifutbal dievčatá

Topoľčany

8.6.2017

Škola na futbalovom ihrisku

 

Topoľčany

8.- 9.6.2017

Školský výlet za prospech

Banská Štiavnica a okolie

13.6.2017

Atletika – krajské kolo

Nové Zámky

19.6. – 23.6.2017

 

Zber papiera

nádvorie školy

23.6.2017

Kurz dopravnej výchovy

nádvorie školy

 

Vyhodnotenie prof. orientácie žiakov 8.roč.

 

 

14.6.2017

Prednáška s besedou Obchodovanie s ľuďmi

 

 9. A

23.6.2017

Venček a rozlúčková slávnosť žiakov 9. roč.

ŠJ

26.6.2017

Účelové cvičenia k Ochrane života a zdravia – 2. st.

triedy- 

teoretická časť

27.6.2017

Účelové cvičenia k Ochrane života a zdravia – 2. st.

praktická časť v teréne 

      

27.6.2017

Cvičenia v prírode –                 1. stupeň

v teréne

 

 

29.6.2017

Školský výlet

5.A,B,6.A

 Piešťany

30.6.2017

Slávnostné ukončenie šk.r.2016/17

nádvorie školy

 

                                               

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Bojná 76
  956 01 Bojná 76
  okres Topoľčany • Telefón/Fax: +421385373334
  +421385373285
  0911985402
  Školská jedáleň
  + 421385373387Fotogaléria