Navigácia

 

  

   Dátum

akcia/udalosť

miesto/čas

2.10.2017

Plenárne a triedne ZRPŠ

klubovňa -16,30 hod.

2.10.- 6.10.2017

Plody jesene  Výstava ovocia a zeleniny

triedy, chodba

5.10.2017

Krajské kolo v cezpoľnom behu

Krušovce

6.10.2017

Deň jablka

Výstava spojená s ochutnávkou

triedy

20.10.2017

Školské majstrovstvá okresu v šachu

Topoľčany

23.10.2017

Prevencia proti šikanovaniu a násilnému správaniu žiakov – beseda s prednáškou /prac. CPPP/

 

 

5. hod. – 6.A

5. hod. - 7.A

6. hod. – 5.A

6. hod. – 5.B

 

24.10.2017

Medzinárodný deň školských knižníc

vyuč. hodiny v knižnici nástenky

24.10.2017

Školské kolo OSJL

knižnica

24.10.2017

Okresné kolo – bedminton - dievčatá

Topoľčany

25.10.2017

Okresné kolo – bedminton - chlapci

Topoľčany

26.10.2017

Október- Mesiac úcty k starším - program

Kultúrny dom Bojná 15,00 hod.

 

26.10.2017

Návšteva divadelného predstavenia

1.A, 4.A, 5.B

Nitra

30.10. – 31.10.2017

Jesenné prázdniny

 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Bojná 76
  956 01 Bojná 76
  okres Topoľčany • Telefón/Fax: +421385373334
  +421385373285
  0911985402
  Školská jedáleň
  + 421385373387Fotogaléria