Dátum

akcia/udalosť

miesto/čas

1.6.2018

Plavecký výcvik žiakov 1. stupňa

Plaváreň Topoľčany

1.6.2018

Výlet za prospech

Trenčín a okolie

4.6.2018

Deň detí

Zabudnutý čert – divadlo

Športové hry

telocvičňa, areál školy,  klubovňa

14.6. – 15.6. 2018

Na bicykli bezpečne            celoslovenské kolo

Liptovský Mikuláš

18.6.-22.6.2018

 

Škola v prírode

1. – 4. stupeň

Vršatec

11.6. – 15.6.2018

 

Zber papiera

nádvorie školy

22.6.2018

Venček a rozlúčková slávnosť žiakov 9. roč.

ŠJ

25.6.2018

Účelové cvičenia k Ochrane života a zdravia –2. stupeň

triedy

teoretická časť

26.6.2018

Účelové cvičenia k Ochrane života a zdravia –2. stupeň

praktická časť v teréne      

26.6.2018

Cvičenia v prírode – I. stupeň

v teréne

27.6. – 28.6.2018

Slávik Slovenska    celoslovenské národné finálové kolo

Bratislava

27.6. – 28.6.2018

Čistenie a odovzdávanie učebníc

triedy

29.6.2018

Slávnostné ukončenie šk.r.2017/18

nádvorie školy

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Bojná 76
  956 01 Bojná 76
  okres Topoľčany • Telefón/Fax: +421385373334
  +421385373285
  0911985402
  Školská jedáleň
  + 421385373387Fotogaléria