Zoznam učební a kabinetov

Názov Skratka
  Drevodielňa Dr.
  Fyzika F Rozvrh
  Hudobná výchova HV
  Chémia CH
  Jazyková učebňa JU
  Jazyková učebňa-Vanyová JUV
  Kovodielňa Ko
  Počítačová učebňa PU
  Počítačová učebňa 1.-4.roč PU1.-4.
  Prírodopis Pr
  Výtvarná výchova VV

© aScAgenda 2018.0.1114 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 28.06.2018

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Bojná 76
  956 01 Bojná 76
  okres Topoľčany • Telefón/Fax: +421385373334
  +421385373285
  0911985402
  Školská jedáleň
  + 421385373387Fotogaléria