Zoznam tried

Názov
1.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Eva Ábelová
Foto Foto Foto Foto Foto
2.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Martina Oravcová
Foto Foto Foto Foto Foto
3.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Alena Krogmannová
Foto Foto Foto Foto Foto
3.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Dominika Kellerová
4.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Renáta Krajčíková
Foto Foto Foto Foto Foto
4.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Mária Franková
Foto Foto Foto Foto Foto
5.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Lívia Valentová
Foto Foto Foto Foto Foto
5.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Emília Černáková
Foto Foto Foto Foto
6.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Iveta Vančová
6.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Eva Hainová
7.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Zuzana Harmadyová
8.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Ivan Zvala
8.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Peter Kupec
9.A Rozvrh
Triedny učiteľ Galina Mikulič

© aScAgenda 2018.0.1114 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 28.06.2018

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Bojná 76
  956 01 Bojná 76
  okres Topoľčany • Telefón/Fax: +421385373334
  +421385373285
  0911985402
  Školská jedáleň
  + 421385373387Fotogaléria