Navigácia

Zoznam tried

Názov
1.A Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Tatiana Halmešová
Foto Foto Foto Foto Foto
1.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Zuzana Gulišová
Foto Foto Foto Foto Foto
2.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Alena Krogmannová
Foto Foto
2.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Dominika Kellerová
3.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Renáta Krajčíková
Foto
3.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Mária Franková
Foto Foto Foto
4.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Eva Ábelová
Foto Foto Foto Foto Foto
4.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Martina ml. Oravcová
Foto Foto Foto Foto
5.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Iveta Vančová
Foto Foto
5.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Eva Hainová
Foto Foto
6.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Zuzana Harmadyová
Foto Foto Foto Foto Foto
7.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Ivan Zvala
Foto Foto Foto Foto Foto
7.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Peter Kupec
Foto Foto Foto Foto Foto
8.A Rozvrh
Triedny učiteľ Galina Mikuličová
Foto Foto Foto Foto Foto
9.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Marta Martinovičová
Foto Foto Foto Foto Foto

© aScAgenda 2017.0.1049 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 20.06.2017

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Bojná 76
  956 01 Bojná 76
  okres Topoľčany • Telefón/Fax: +421385373334
  +421385373285
  0911985402
  Školská jedáleň
  + 421385373387Fotogaléria