Zoznam učiteľov

E-mail
 
 
Mgr. Magdaléna Krajčíková Rozvrh
Riaditeľka
 
 
PaedDr. Tatiana Halmešová Rozvrh
Zástupkyňa
Zástupca v triede: 1.A
Zástupca v triede: 2.A
Zástupca v triede: 3.A
Zástupca v triede: 3.B
Zástupca v triede: 4.A
Zástupca v triede: 4.B
Zástupca v triede: 5.A
Zástupca v triede: 5.B
Zástupca v triede: 6.A
Zástupca v triede: 6.B
Zástupca v triede: 7.A
Zástupca v triede: 8.A
Zástupca v triede: 8.B
Zástupca v triede: 9.A
 
 
Mgr. Eva Ábelová Rozvrh
Triedna učiteľka: 1.A
Vedie krúžok: Angličtina interaktívne
Vedie krúžok: Vševedko
 
 
Mgr. Ivan Belan Rozvrh
Vychovávateľ
 
 
Mgr. Emília Černáková Rozvrh
Triedna učiteľka: 5.B
 
 
Mgr. Mária Franková Rozvrh
Triedna učiteľka: 4.B
Vedie krúžok: Ukáž, čo vieš
f
 
 
Mgr. Eva Hainová Rozvrh
Triedna učiteľka: 6.B
Vedie krúžok: Testujeme slovenčinu
 
 
Mgr. Zuzana Harmadyová Rozvrh
Triedna učiteľka: 7.A
 
 
Mgr. Dominika Kellerová Rozvrh
Triedna učiteľka: 3.B
Vedie krúžok: Tri oriešky pre tretiačika
 
 
Mgr. Soňa Kotorová Rozvrh
Učiteľka
Vedie krúžok: Testujeme matematiku
 
 
Mgr. Terézia Kováčová Učiteľka
 
 
Mgr. Renáta Krajčíková Rozvrh
Triedna učiteľka: 4.A
Vedie krúžok: Počítačový
Vedie krúžok: Šikovníček
 
 
Mgr. Alena Krogmannová Rozvrh
Triedna učiteľka: 3.A
Vedie krúžok: Spevácky
Vedie krúžok: Tretiačik
 
 
Bc. Zdenka Kulichová Rozvrh
Vychovávateľka
 
 
Mgr. Peter Kupec Rozvrh
Triedny učiteľ: 8.B
Vedie krúžok: Loptové hry
 
 
Mgr. Marta Martinovičová Rozvrh
Učiteľka
Vedie krúžok: MAtematický krúžok 7.ročník
 
 
Galina Mikulič Rozvrh
Triedna učiteľka: 9.A
 
 
Mgr. Martina Oravcová Rozvrh
Triedna učiteľka: 2.A
Vedie krúžok: Divadelný
Vedie krúžok: Druháči Mudráčik
 
 
Peter Paliatka Rozvrh
Učiteľ
 
 
Mgr. Lívia Valentová Rozvrh
Triedna učiteľka: 5.A
 
 
Mgr. Iveta Vančová Rozvrh
Triedna učiteľka: 6.A
 
 
Mgr. Ivan Zvala Rozvrh
Triedny učiteľ: 8.A
Vedie krúžok: Futbalový - dievčatá
Vedie krúžok: Futbalový - chlapci

© aScAgenda 2018.0.1114 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 28.06.2018

Voľné miesta na našej škole

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Bojná 76
  956 01 Bojná 76
  okres Topoľčany • Telefón/Fax: +421385373334
  +421385373285
  0911985402
  Školská jedáleň
  + 421385373387Fotogaléria