Navigácia

Kamarát počítač

Informatická výchova 2. ročník

Práce žiakov na hodinách informatickej výchovy:

Kreslime_v_programe_Tuxpaint.ppt

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Bojná 76
  956 01 Bojná 76
  okres Topoľčany • Telefón/Fax: +421385373334
  +421385373285
  0911985402
  Školská jedáleň
  + 421385373387Fotogaléria