Školská jedáleň

-

                                                                                   Školská jedáleň

 

 

 

Školská jedáleň  je súčasťou Základnej školy v Bojnej a  poskytuje stravovanie deťom z materskej a základnej školy, dospelým stravníkom, zamestnancom školy a ostatným stravníkom. 

Z materskej školy sa stravuje 62 detí, ktoré odoberajú desiatu, obed a  olovrant. Zo základnej školy je 127 žiakov prihlásených na obed  a 74 žiakov odoberá mliečnu desiatu. Z dospelých stravníkov je prihlásených na obedy 34 zamestnancov školy a 20 ostatných stravníkov, z ktorých 11-tim stravníkom dôchodcom z obce  zabezpečujeme  rozvoz obedov domov. 

V školskej jedálni pripravujeme stravu podľa Materiálno spotrebných noriem /receptúr/určených pre školské stravovanie, čo znamená energeticky a výživovo vyváženú stravu vhodnú pre detský organizmus. V zmysle týchto zásad zostavujeme i jedálny lístok.    

Stravná jednotka

1. - 4. roč.                                         5. - 9. roč.

desiata 0,40 EUR                               desiata 0,40 EUR

obed    0,95  EUR                               obed    1,01 EUR

Stravovanie detí v školskej jedálni podporuje i Obecný úrad v Bojnej, nakoľko prispieva na stravovanie deťom  a žiakom finančnou čiastkou 0,20 €  na obed, čím je stravovanie  pre deti z obce Bojná finančne výhodné.

            Školská jedáleň je zapojená do  Celospoločenských programov podpory zdravia, t. j.  "Školského mlieka" a "Školského ovocia."

V rámci tohto programu nakupuje školská jedáleň mlieko, mliečne výrobky, ovocie a výrobky z neho za dotované ceny a ušetrený finančný limit využíva na spestrenie jedálneho lístka  s rozšírením častejšej ponuky jogurtov, ovocia  a zdravých produktov.

Úlohou školskej jedílne je zachovávať výrobu jedál a nápojov z čerstvých surovín, používať potraviny najvyššej kvality a dodržiavať energetické hodnoty prípravy jedla s prihliadnutím na sezónnosť, zvyklosti a dopyt detského stravníka.

 

 

Personálne obsadenie:

V školskej jedálni pracujú odborne kvalifikované pracovníčky.

Vedúca Iveta Chnápková, hlavná kuchárka Elena Kochanová, kuchárka Eva Bečková, prevádzková pracovníčka
Daniela Krajčíková a Zuzana Kmeťová.


          

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Bojná 76
  956 01 Bojná 76
  okres Topoľčany • Telefón/Fax: +421385373334
  +421385373285
  0911985402
  Školská jedáleň
  + 421385373387Fotogaléria