Navigácia

školský rok 2017/2018

 

Dátum

Názov súťaže + umiestnenie

Kolo

Pripravoval

26.9.2017

Cezpoľný beh

Družstvo dievčat 2. miesto

Monika Blašková – 9.A

Nikola Držíková – 9.A

Tatiana Jančovičová – 7.A

Jednotlivci

Monika Blašková – 9.A - 1. miesto

Družstvo chlapcov 2. miesto

Martin Rybanský – 9.A

Pavol Vyletelka – 9.A

Kristián Španka – 9.A

 

 

 

 

okresné

 

 

 

 

Mgr. Zvala

Mgr. Kupec

04.10.2017

Cyril a Metod očami detí

Peter Kříž – 4.A - 2. miesto

Lucia Drahovská – 6.B – 2. miesto

 

okresné

 

Mgr. R. Krajčíková

Mgr. Černáková

5.10.2017

Cezpoľný beh

Monika Blašková – 9.A - 6. miesto

 

krajské

 

Mgr. Zvala

24.10.2017

Bedminton

družstvo dievčat - 3. miesto

Erika Töröková – 9.A

Lenka Šobáňová – 9.A

 

okresné

 

Mgr. Kupec

25.10.2017

Bedminton

družstvo chlapcov - 3. miesto

Ján Adamec – 9.A

Pavol Vyletelka – 9.A

 

okresné

 

Mgr. Zvala

21.11.2017

Basketbal

družstvo dievčat2. miesto
okresné Mgr. Zvala
19.12.2017

Vodnopólový turnaj

družstvo žiakov - 2. miesto

Nikolas Zvozil – 4.A

Tomáš Beláň – 6.A

Michaela Medeková – 6.A

Miroslav Chudý – 6.B

Pavol Zelinka – 7.A

Michal Kováč – 7.A

Patrik Bútora – 7.A

Tomáš Masarovič – 7.A
okresné Mgr. Kupec
11.1. 2018 Volejbal – chlapci - 2. miesto okresné Mgr. Zvala
16.1. 2018

Olympiáda ANJ

Jakub Adamkovič – 9.A – 4. miesto

Samuel Andrej Rybanský – 7.A – 8. miesto
okresné Mgr. Valentová
15.2.2018

Olympiáda DEJ

Michal Kováč – 7.A – 1. miesto

Adam Jakube – 8.A – 2. miesto

Miroslava Drahovská – 8.A – 3. miesto

Miroslav Chudý – 6.B – 5. miesto

Samuel Cavalcanti – 7.A – 7. miesto

Kristína Hudčeková – 9.A – 7. miesto

Lucia Drahovská – 6.B – 9. miesto

okresné

Mgr. Zvala

 

 

Mgr. Vančová

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Bojná 76
  956 01 Bojná 76
  okres Topoľčany • Telefón/Fax: +421385373334
  +421385373285
  0911985402
  Školská jedáleň
  + 421385373387Fotogaléria