Navigácia

školský rok 2016/2017

Dátum

Názov súťaže + umiestnenie

Kolo

Pripravoval

27.9.2016

Cezpoľný beh

Družstvo dievčat3. miesto

Jednotlivci

Nikola Šobáňová – 9.A – 5. miesto

Nikola Držíková – 8.A – 16. miesto

Andrea Jančovičová – 9.A – 18. miesto

 

 

okresné

 

 

Mgr. Zvala

13.10.2016

Majstrovstvá okresu v šachu

Marek Jakube – 9.A – 5. miesto

Juraj Medek – 9.A – 12. miesto

Adam Jakube – 7.A – 24. miesto

 

okresné

 

Mgr. Peter Kupec

2.12.2016

Okresné finále basketbal

Družstvo dievčat3. miesto

 

 

 

okresné

 

 

Mgr. Zvala

17.1.2017

Olympiáda ANJ

Jakub Adamkovič – 8.A – 5. miesto

Samuel Rybanský – 6.A – 7. miesto

 

okresné

 

Mgr. Barková

24.1.2017

Šaliansky Maťko

Ivana Pokorná – 3.A – 3. miesto

Matej Belan – 7.A – 2. miesto
okresné

Mgr. R. Krajčíková

Mgr. Hainová 
24.1.2017

Matematická olympiáda

Juraj Medek – 9.A – 6. miesto
okresné Mgr. Martinovičová
25.1.2017

Volejbal

Družstvo dievčat – 4. miesto
 okresné Mgr. Kupec
7.2.2017

Geografická  olympiáda

Emanuela Hudčeková – 7.A – 2. miesto

Juraj Medek – 9.A – 4. miesto

Timotej Lukoťka – 5.A – 5. miesto

Kristína Hudčeková – 8.A – 6. miesto

Patrik Baláž - 5.B - 7. miesto

okresné Mgr. Vančová
14.2.2017

Dejepisná olympiáda

Michal Kováč – 6.A - 4. miesto

Miroslava Drahovská – 7.A – 4. miesto

Adam Jakube – 7.A – 6. miesto

Kristína Hudčeková – 8.A – 11. miesto

Samuel Rybanský – 6.A – 12. miesto
okresné Mgr. Zvala
9.3.2017

Vesmír očami detí – výtvarná súťaž

Lucia Drahovská – 5.B - ČU
okresné Mgr. Černáková
14.3.2017

Pytagoriáda

Timotej Lukoťka – 5.A – 7. miesto
okresné Mgr. Martinovičová
22.3.2017

Hviezdoslavov Kubín

Tatiana Jančovičová – 6.A – 1. miesto

Matej Belan – 7.A – 1. miesto

Ivana Pokorná – 3.A – 2. miesto

Monika Stoličná – 9.A – 2. miesto

Janka Vyletelková – 5.A – 3. miesto
obvodné

Mgr. Harmadyová

Mgr. Hainová

Mgr. R. Krajčíková

Mgr. Harmadyová

Mgr. Oravcová ml.
23.3.2017

Biblická olympiáda – 2. miesto

Družstvo v zložení:

Emanuela Hudčeková – 7.A

Miroslava Drahovská – 7.A

Kristína Hudčeková – 8.A
dekanátne Mgr. Harmadyová
13.3.2017

Chemická olympiáda

Nina Uhríková – 9.A – 6. miesto

Paulína Stankovská – 9.A – 12. miesto
okresné Mgr. Kupec
4.4.2017

Matematická olympiáda

Slávka Bečková – 6.A – 10. miesto
okresné Mgr. Martinovičová
12.4.2017

Hviezdoslavov Kubín

Matej Belan – 7.A – 1. miesto

Ivana Pokorná – 3.A – Čestné uznanie
okresné

Mgr. Hainová

Mgr. R. Krajčíková

3.5.2017

Slávik Slovenska

Natália Stoličná – 2.A - 2. miesto

Tatiana Jančovičová – 6.A - 1. miesto

Andrea Jančovičová – 9.A1. miesto
okresné

Mgr. Krogmannová

Mgr. Hainová

Mgr. M. Krajčíková
5.5.2017 Malý futbal – chlapci – 2. miesto okresné Mgr. Zvala
10.5.2017

Veľký futbal Coca - Cola Cup

dievčatá - 2. miesto
krajské Mgr. Zvala
10.5.20174

Hviezdoslavov Kubín

Matej Belan – 7.A – Čestné uznanie
krajské Mgr. Hainová
16.5.2017

Malý futbal „Jednota Futbal CUP“ staršie

 žiačky – 1. miesto
okresné Mgr. Zvala
19.5.2017

Fyzikálna olympiáda

Družstvo žiakov - 3. miesto

Miroslava Drahovská – 7.A

Adam Jakube – 7.A

Ľubomír Bečka – 7.A
okresné Mgr. Martinovičová
24.5.2017

Ľahká atletika

družstvo  chlapcov – 6. miesto

jednotlivci

skok ďaleký - Samuel Pavlík – 9.A - 1. miesto

60 m šprint – Samuel Pavlík – 9.A - 2. miesto

štafeta – 2. miesto

Enrico Ďurák – 8.A            

Martin Rybanský – 8.A

Marek Jakube – 9.A

Samuel Pavlík – 9.A
okresné Mgr. Zvala
25.5.2017

Ľahká atletika

družstvo dievčat-1. miesto

beh - 800 m – Monika Blašková – 8.A -1. miesto

skok ďaleký – Nikola Držíková – 8.A - 2. miesto

beh 300 m – Monika Blašková – 8.A - 2. miesto

beh-800 m –Tatiana Jančovičová – 6.A - 3. miesto

štafeta-2. miesto

Nikola Držíková – 8.A

Tatiana Jančovičová – 6.A

Andrea Jančovičová – 9.A

Diana Falařová – 7.A

okresné Mgr. Kupec
7.6.2017

Veľký futbal Coca - Cola Cup

dievčatá - 2. miesto
krajské Mgr. Zvala
16.3.2017

Ľahká atletika

skok ďaleký - Samuel Pavlik – 9.A - 1. miesto

družstvo dievčat - 4. miesto

jednotlivci

skok vysoký – Andrea Jančovičová - 9.A – 4. miesto

beh - 800 m – Monika Blašková – 8.A - 5. miesto

štafeta- 6. miesto

Nikola Držíková – 8.A

Nikola Šobáňová  – 9.A

Andrea Jančovičová – 9.A

Diana Falařová – 7.A

beh 300 m – Monika Blašková – 8.A - 8. miesto

skok ďaleký- Tatiana Jančovičová – 6.A - 8. miesto

kriketová loptička – Diana Falařová –7.A 10. miesto

skok ďaleký – Nikola Držíková – 8.A - 10. miesto

60 m šprint - Nikola Držíková – 8.A - 10. miesto

60 m šprint – Diana Falařová – 7.A – 12. miesto

skok vysoký – Lenka Šobáňová – 8.A – 14.miesto

beh-800 m –Tatiana Jančovičová – 6.A - 15. miesto

beh 300 m - Nikola Šobáňová – 9.A – 15. miesto
krajské

Mgr. Zvala

Mgr. Kupec

 

Ľahká atletika

skok ďaleký - Samuel Pavlik – 9.A – 6.miesto

celoslovenské Mgr. Zvala

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Bojná 76
  956 01 Bojná 76
  okres Topoľčany • Telefón/Fax: +421385373334
  +421385373285
  0911985402
  Školská jedáleň
  + 421385373387Fotogaléria