Navigácia

Otvorenie pamätnej izby Fašiangy v 2.A Výlet pre žiakov s výborným prospechom-Orava

Školské akcie

Otvorenie pamätnej izby

„Bez poznania minulosti nemôže byť vidina budúcnosti.

 

Dňa 25.októbra 2010 sme za prítomnosti starostu obce Bojná, pána Rudolfa Haydena, poslancov  obecného zastupiteľstva, členov rady školy, starých rodičov a širokej verejnosti v priestoroch ZŠ Bojná slávnostne otvorili pamätnú izbu venovanú ľudovej kultúre našich predkov. Predstavuje tú časť kultúrneho dedičstva, ktorú vytvorili a  ktorou žili  naši obyvatelia. Je základom našej kultúrnej identity, zdrojom historického vedomia a vzdelanosti, poznávania kultúrnej rozmanitosti, je nástrojom tolerancie, súdržnosti a porozumenia. Kroje, nábytok, výšivky či rôzne druhy pracovných náradí nájdete v tejto  izbe, ktorú sme tak familiárne nazvali                                                                                                                                       „Izbička mojej babičky “

Pamatna_izba.ppt

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Bojná 76
  956 01 Bojná 76
  okres Topoľčany • Telefón/Fax: +421385373334
  +421385373285
  0911985402
  Školská jedáleň
  + 421385373387Fotogaléria